Jump to center

::: 651

Back
Font size A+ A A-

0分30秒

Count down for refresh bus information.

Go Stop
Go Stop Time (minute)
BanCiao Outer Dispatch StationBus at depot
Gancheng Rd. EntranceBus at depot
Guangfu ParkBus at depot
Wuquan ParkBus at depot
Shoude St. EntranceBus at depot
Huafu St. EntranceBus at depot
Ziqiang Elementary SchoolComing soon
Minde Rd. EntranceComing soon
Minde Rd.Coming soon
Fude LiComing soon
Houpu Elementary School3mins
Shijian & Chengdu Intersectuon4mins
Shenqiu Li5mins
Taipei County Hall7mins
NTPC Banqiao Bus Station11mins
Taipei County HallComing soon
Zhongshan & Hansheng Intersection3mins
Xian Li3mins
Minsheng Zongshan Road Intersection4mins
Yuguang Li6mins
Minsheng Rd. Bridge7mins
Zhuangjing Park9mins
Labor University of New Taipei City10mins
Bade Park11mins
Shuangshi Rd. Entrance12mins
Huannan Market16mins
Huajiang High School(Xiyuan)18mins
Fashion Institute of Taipei19mins
Dali GarmentsComing soon
MRT Longshan Temple Sta.Coming soon
Longshan Junior High School4mins
Xiaonanmen6mins
MRT Ximen Sta.8mins
Baoqing Rd.9mins
Hengyang Rd. Entrance11mins
Taiwan Museum(Xiangyang)12mins
MRT NTU Hospital Station13mins
Renai & Zhongshan Intersection16mins
Renai and Linsen Intersection18mins
Renai & Shaoxing Intersection19mins
Renai & Linyi Intersection20mins
Renai and Xinsheng IntersectionComing soon
Xingan Elementary School3mins
Renai & Jianguo Intersection (1)4mins
Renai & Jianguo Intersection (2)5mins
Renai & Fuxing Intersection(Howard Hotel)6mins
Renai & Daan Intersection(Renai Hospital)8mins
Renai and Dunhua Intersection10mins
Renai & Anhe Intersection11mins
Renai Cathay General Hospital12mins
Renai & Yanji Intersection14mins
Renai & Guangfu Intersection14mins
Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall15mins
Taipei City Hall(City Hall Rd.)17mins
Xingya Junior High School22mins
Songshou Rd. Intersection22mins
Taipei City Hall (Songshou)24mins