Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. MRT Xinbeitou Sta.
(Daye Rd. & Zhonghe St. Intersection)
7
29
2. MRT Beitou Sta.
(Ln. 2, Guangming Rd. & Guangming Rd. Intersection)
49
9
3. Daye & Datong Intersection
(Daye Rd. & Datong St. Intersection)
14
22
4. MRT Shipai Sta. (Exit 2)
(Sec. 1, Donghua St. / Yumin 2nd Rd.)
25
17
5. NTUNHS
(No.100, Sec. 1, Shihpai Rd.)
9
7
6. Nat’l Defense U.
(Sec. 2, Zhongyang N. Rd. / Sec. 2, Fengnian Rd.)
28
18
7. MRT Mingde Sta.
(Ln. 46, Sec. 1, Zhiyuan 1st Rd./Sec. 1, Xi’an St.)
13
27
8. Beitou Sports Center
(No.100, Ln. 39, Sec. 1, Shipai Rd.)
20
42
9. Dafong Park
(Huanggang Rd. / Daxing St.)
12
20
10. MRT Qiyan Sta.
(Sec. 1, Beitou Rd./Sec. 2, Sanhe St.)
17
11
11. MRT Qilian Sta. (Exit 2)
(Sec. 2, Xi'an St./Ln. 257,Sec. 2, Linong St.)
27
21
12. MRT Guandu Sta.
(Ln. 270, Sec. 3, Dadu Rd./Ln. 55, Ligong St.)
28
32
13. MRT Fuxinggang Sta.
(No.17-1, Sec. 3, Zhongyang N. Rd. (opposite))
22
20
14. Qingjiang Elementary School
(Sec. 1, Sanhe St./Gongguan Rd.)
31
9
15. MRT Zhongyi Sta.
(No.262, Sec. 4, Zhongyang N. Rd. (opposite))
23
21
16. Yongxin Green Area
(No.1, Xingyi Rd. (opposite))
13
15
17. Guandu Nature Park
(No.68, Guandu Rd. (opposite))
19
11
18. Kuantu Temple
(No.223-5, Sec. 3, Dadu Rd.)
32
8
19. Ligong Lide Intersection
(Ligong St./Lide Rd.)
12
12
20. Xiushan Community Center
(No.50, Xiushan Rd.)
13
15
21. Ln. 30, Sec. 4, Zhongyang N. Rd.
(No.8, Ln. 30, Sec. 4, Zhongyang N. Rd.)
15
9
22. Ln. 540, Sec. 4, Zhongyang N. Rd.
(No.529, Sec. 4, Zhongyang N. Rd.)
11
11
23. Wenlin & Jianmin Intersection
(No.224 - 238, Wenlin N. Rd.)
13
17
24. Cheng Hsin General Hospital
(No.41, Zhenxing St. / No.41, Mingde Rd. intersection)
11
3
25. National Yang-Ming University
(No.136, Sec. 2, Donghua St.)
19
19
26. Fengnian Park
(No.539, Daye Rd.)
3
11
27. Daoxiang & Chongsan Intersection
(Daoxiang Rd. / Ln. 43, Daoxiang Rd.)
4
30