Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. NTNU Gongguan Campus
(The side of Tingzhou Rd. (National Taiwan Normal University- Gongguan Campus))
14
6
2. Xingfong Park
(The N.W. side of Ln. 123, Sec. 2, Xinglong Rd. & Sec. 2, Xinglong Rd.)
14
14
3. MRT Jingmei Sta.
(The intersectionof Sec. 6, Roosevelt Rd. & Jingzhong St.)
37
15
4. Roosevelt & Jinglong Intersection
(The intersection of Sec. 6, Roosevelt Rd. & Jinglong St. (the S.E. side))
14
14
5. Taipei Pot Plant Auction
(The N.W. side of Wansheng St. Sec. 1, Xinglong Rd.)
21
11
6. Wenshan Dist. Admin. Center
(No.220, Sec. 3, Muzha Rd.)
4
6
7. MRT Muzha Sta.
(No.18, Ln. 82, Sec. 4, Muzha Rd.)
31
1
8. MRT Taipei Zoo Sta.(Exit 2)
(No.28, Sec. 2, Xinguang Rd.)
31
15
9. Examination Yuan
(Shiyuan Rd. / Sec. 1, Muzha Rd.,)
12
12
10. Taipei JingMei Girls High School
(Sec. 3, Muxin Rd./Yishou St.)
7
13
11. Taipei Wen Shan Sports Center
(Sec. 3, Xinglong Rd./Aly. 8, Ln. 192, Sec. 3, Xinglong Rd.)
4
18
12. Mucha Guanghui Intersection
(No.290, Sec. 1, Muzha Rd.)
8
6
13. MRT Xinhai Sta.
(No.114, Sec. 4, Xinhai Rd.)
5
5
14. MRT Wanfang Community Sta.
(No.60, Wanfang Rd. (west side))
20
12
15. Mucha Park
(No.50, Sec. 4, Xinglong Rd.)
8
6
16. YONG AN ART CENTER - Performing Arts School 36
(No.156, Sec. 2, Muxin Rd.)
9
7
17. Zhongshun Public Places
(No.22, Sec. 2, Zhongshun St.)
24
8
18. Wanhe Park No. 2
(No.255, Wanlong St.(oppsite))
17
15
19. MRT Wanlong Sta.(Exit.1)
(Sec. 5, Roosevelt Rd. / Ln. 236, Sec. 5, Roosevelt Rd. intersection)
17
3
20. Jingwen High School
(Baoyi Rd. / Ln. 102, Sec. 3, Muzha Rd. ( Intersection ))
8
8
21. Shih Hsin University
(No.1, Ln. 17, Sec. 1, Muzha Rd.)
13
7
22. Yishou Bridge
(No.64, Zhangxin St.)
17
5
23. Ln.26 ,Hexing Rd.
(Ln. 44, Hexing Rd. / Ln. 26, Hexing Rd. intersection)
19
11
24. Ln.128,Jinghua St.
(No.126, Jinghua St.)
8
10
25. Jingren Park
(Jingren St. / Ln. 142, Sec. 6, Roosevelt Rd.)
16
14