Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. Jiuquan & Yanping Intersection
(The N.W. side of Sec. 4, Yanping N. Rd. & Jiuquan St.)
21
11
2. MRT Yuanshan Sta. (Exit 2)
(The S.E. side of Sec. 3, Chengde Rd. & Kulun St.)
51
1
3. MRT Minquan W.Rd. Sta.(Exit 3)
(The opposite of No.37, Ln. 70, Minquan W. Rd.)
6
18
4. MRT Shuanglian Sta. (Exit 2)
(The N.E. side of Minsheng W. Rd. & Wanquan St.)
21
1
5. Taipei Confucius Temple
(The N.E. side of Ln. 59, Hami St. & Hami St.)
22
10
6. Yongle Market
(Minle St., Datong Dist./Ln. 233, Nanjing W. Rd.)
-7
23
7. MRT Daqiaotou Sta. (Exit 2)
(Minquan W. Rd./ Sec. 3, Chongqing N. Rd.)
45
1
8. Shude Park
(Dalong St. / Ln. 85, Dalong St.)
13
27
9. Jiang Wei-shui Memorial Park
(No.51, Jinxi St., Datong Dist.)
24
8
10. Yuanhuan
(Nanjing W. Rd./Sec. 1, Chongqing N. Rd.)
11
9
11. MRT Beimen Sta. (Exit.3)
(Zhengzhou Rd./Tacheng St.(southwest))
11
31
12. Dadaocheng Park
(No.15, Ln. 1, Anxi St. (opposite))
12
12
13. Taipei City Hospital (Zhongxing Branch)
(No.299-2, Chang’an W. Rd.(oppsite))
8
20
14. Taiyuan & Wuyuan Intersection
(Taiyuan Rd. / Wuyuan Rd. Intersection)
9
11
15. Dihua Park
(No.200, Sec. 4, Yanping N. Rd.)
15
5
16. Ln. 8,Sec. 3,Chengde Rd.
(No.12, Sec. 3, Chengde Rd.)
8
4
17. Chongcing Junior High School
(No.68, Dunhuang Rd.)
28
6
18. Chongqing & Jiuquan Intersection
(No.272, Sec. 3, Chongqing N. Rd.)
23
5
19. Minquan & Dihua Intersection
(No.351, Sec. 1, Dihua St.)
4
8
20. Chongqing & Minzu Intersection
(No.154, Sec. 3, Chongqing N. Rd.)
8
4
21. Minzu & Yanping Intersection
(No.310, Minzu W. Rd.)
5
15