Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. MRT Xinbeitou Sta.
(Daye Rd. & Zhonghe St. Intersection)
22
14
2. MRT Beitou Sta.
(Ln. 2, Guangming Rd. & Guangming Rd. Intersection)
48
10
3. Daye & Datong Intersection
(Daye Rd. & Datong St. Intersection)
31
5
4. MRT Shipai Sta. (Exit 2)
(Sec. 1, Donghua St. / Yumin 2nd Rd.)
34
8
5. NTUNHS
(No.100, Sec. 1, Shihpai Rd.)
11
5
6. Nat’l Defense U.
(Sec. 2, Zhongyang N. Rd. / Sec. 2, Fengnian Rd.)
29
17
7. MRT Mingde Sta.
(Ln. 46, Sec. 1, Zhiyuan 1st Rd./Sec. 1, Xi’an St.)
29
11
8. Beitou Sports Center
(No.100, Ln. 39, Sec. 1, Shipai Rd.)
34
28
9. Dafong Park
(Huanggang Rd. / Daxing St.)
9
23
10. MRT Qiyan Sta.
(Sec. 1, Beitou Rd./Sec. 2, Sanhe St.)
18
10
11. MRT Qilian Sta. (Exit 2)
(Sec. 2, Xi'an St./Ln. 257,Sec. 2, Linong St.)
28
20
12. MRT Guandu Sta.
(Ln. 270, Sec. 3, Dadu Rd./Ln. 55, Ligong St.)
45
15
13. MRT Fuxinggang Sta.
(No.17-1, Sec. 3, Zhongyang N. Rd. (opposite))
27
15
14. Qingjiang Elementary School
(Sec. 1, Sanhe St./Gongguan Rd.)
28
12
15. MRT Zhongyi Sta.
(No.262, Sec. 4, Zhongyang N. Rd. (opposite))
21
23
16. Yongxin Green Area
(No.1, Xingyi Rd. (opposite))
6
22
17. Guandu Nature Park
(No.68, Guandu Rd. (opposite))
19
11
18. Kuantu Temple
(No.223-5, Sec. 3, Dadu Rd.)
20
20
19. Ligong Lide Intersection
(Ligong St./Lide Rd.)
16
8
20. Xiushan Community Center
(No.50, Xiushan Rd.)
8
20
21. Ln. 30, Sec. 4, Zhongyang N. Rd.
(No.8, Ln. 30, Sec. 4, Zhongyang N. Rd.)
11
13
22. Ln. 540, Sec. 4, Zhongyang N. Rd.
(No.529, Sec. 4, Zhongyang N. Rd.)
7
15
23. Wenlin & Jianmin Intersection
(No.224 - 238, Wenlin N. Rd.)
14
16
24. Cheng Hsin General Hospital
(No.41, Zhenxing St. / No.41, Mingde Rd. intersection)
7
7
25. National Yang-Ming University
(No.136, Sec. 2, Donghua St.)
10
28
26. Fengnian Park
(No.539, Daye Rd.)
2
12
27. Daoxiang & Chongsan Intersection
(Daoxiang Rd. / Ln. 43, Daoxiang Rd.)
15
19