Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. Shia Juang Market
(No.19, Jiucheng Rd., Bali Dist)
19
11
2. Bali Chung Chuang Market Multi-Purpose Building
(No. 2, Ln. 268, Sec. 1, Zhongshan Rd., Bali Dist.)
29
7
3. Long Xing Parking Tower
(No. 318, Sec 1, Longmi Rd., Bali Dist.)
28
12
4. DaKan Elementary School
(No. 2, Zhong 8th St., Bali Dist.)
23
13
5. Shihsanhang Museum of Archaeology
(No. 183, Museum Rd., Bali Dist.(opposite))
18
18
6. Bali District Center
23
13
7. Longmi Parking Lot
(No. 150, Sec. 2, Longmi Rd.)
30
6