Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. Shia Juang Market
(No.19, Jiucheng Rd., Bali Dist)
24
6
2. Bali Chung Chuang Market Multi-Purpose Building
(No. 2, Ln. 268, Sec. 1, Zhongshan Rd., Bali Dist.)
24
12
3. Long Xing Parking Tower
(No. 318, Sec 1, Longmi Rd., Bali Dist.)
33
7
4. DaKan Elementary School
(No. 2, Zhong 8th St., Bali Dist.)
28
8
5. Shihsanhang Museum of Archaeology
(No. 183, Museum Rd., Bali Dist.(opposite))
24
12
6. Bali District Center
24
12
7. Longmi Parking Lot
(No. 150, Sec. 2, Longmi Rd.)
11
9