Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. NTNU Gongguan Campus
(The side of Tingzhou Rd. (National Taiwan Normal University- Gongguan Campus))
13
7
2. Xingfong Park
(The N.W. side of Ln. 123, Sec. 2, Xinglong Rd. & Sec. 2, Xinglong Rd.)
19
9
3. MRT Jingmei Sta.
(The intersectionof Sec. 6, Roosevelt Rd. & Jingzhong St.)
28
24
4. Roosevelt & Jinglong Intersection
(The intersection of Sec. 6, Roosevelt Rd. & Jinglong St. (the S.E. side))
14
14
5. Taipei Pot Plant Auction
(The N.W. side of Wansheng St. Sec. 1, Xinglong Rd.)
25
7
6. Wenshan Dist. Admin. Center
(No.220, Sec. 3, Muzha Rd.)
8
2
7. MRT Muzha Sta.
(No.18, Ln. 82, Sec. 4, Muzha Rd.)
18
14
8. MRT Taipei Zoo Sta.(Exit 2)
(No.28, Sec. 2, Xinguang Rd.)
26
20
9. Examination Yuan
(Shiyuan Rd. / Sec. 1, Muzha Rd.,)
12
12
10. Taipei JingMei Girls High School
(Sec. 3, Muxin Rd./Yishou St.)
12
8
11. Taipei Wen Shan Sports Center
(Sec. 3, Xinglong Rd./Aly. 8, Ln. 192, Sec. 3, Xinglong Rd.)
19
3
12. Mucha Guanghui Intersection
(No.290, Sec. 1, Muzha Rd.)
8
6
13. MRT Xinhai Sta.
(No.114, Sec. 4, Xinhai Rd.)
3
7
14. MRT Wanfang Community Sta.
(No.60, Wanfang Rd. (west side))
28
4
15. Mucha Park
(No.50, Sec. 4, Xinglong Rd.)
11
3
16. YONG AN ART CENTER - Performing Arts School 36
(No.156, Sec. 2, Muxin Rd.)
13
3
17. Zhongshun Public Places
(No.22, Sec. 2, Zhongshun St.)
20
12
18. Wanhe Park No. 2
(No.255, Wanlong St.(oppsite))
28
4
19. MRT Wanlong Sta.(Exit.1)
(Sec. 5, Roosevelt Rd. / Ln. 236, Sec. 5, Roosevelt Rd. intersection)
10
10
20. Jingwen High School
(Baoyi Rd. / Ln. 102, Sec. 3, Muzha Rd. ( Intersection ))
10
6
21. Shih Hsin University
(No.1, Ln. 17, Sec. 1, Muzha Rd.)
8
12
22. Yishou Bridge
(No.64, Zhangxin St.)
17
5
23. Ln.26 ,Hexing Rd.
(Ln. 44, Hexing Rd. / Ln. 26, Hexing Rd. intersection)
26
4
24. Ln.128,Jinghua St.
(No.126, Jinghua St.)
14
4
25. Jingren Park
(Jingren St. / Ln. 142, Sec. 6, Roosevelt Rd.)
21
9