Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. De-Yin Elementary School
(No.2, Mingde Rd.(oppsite))
30
6
2. New Taipei City Library Wugu-Chenggong Branch
(No.165, Xiyun Rd.)
29
7
3. Wugu Civil Sports Center
(No. 353, Sec. 3, Chengtai Rd., Wugu Dist.)
30
6
4. Chengde Park
(Sec. 3, Chengtai Rd./Chengzhou 8th Rd.(intersecion))
29
7
5. Wugu Gongshang Parking Towe
(No.19-1, Sec. 4, Zhongxing Rd., Wugu Dist(oppsite))
13
21
6. Taipei Deyi GO
(No. 116, Siwei Rd., Wugu Dist.)
20
4
7. Mao Shang Public Housing
(No.76-3, Denglin Rd., Wugu Dist.)
27
13
8. Wu Gu Post Office
(No.9, Ln. 80, Sec. 1, Lingyun Rd., Wugu Dist.)
23
9
9. Wugu Gongwu Park
(Fangzhou 5th Rd./Fangzhou 2nd Rd., Wugu Dist.)
37
7
10. Minyi Park
(Wufu Rd./Ln. 6, Wufu Rd., Wugu Dist.)
33
7
11. Chengzhou Elementary School
(No.493, Sec. 3, Chengtai Rd., Wugu Dist.)
11
11
12. New Taipei City Exhibition Hall
(No.35, Wugong 6th Rd., Wugu Dist.)
15
31
13. New Taipei City Labor Activity Center
(No.9, Wugong 6th Rd., Wugu Dist.)
9
19
14. Sec. 1, Chengtai Rd. (CPC)
(No.194, Sec. 1, Chengtai Rd., Wugu Dist.)
12
8
15. Luguan Public Housing Complex
(Sec. 1, Minyi Rd./Ln. 183, Sec. 1, Minyi Rd., Wugu Dist.)
16
8
16. Ln. 1, Yushi Rd.
(No.5, Ln. 1, Yushi Rd., Wugu Dist.)
18
6
17. Fangzhou 8th Road
(No. 152, Fangzhou 8th Rd., Wugu Dist.(opposite))
26
2
18. Ln. 22, Sec. 4, Chengtai Rd.
(No. 29, Ln. 22, Sec. 4, Chengtai Rd., Wugu Dist.(opposite))
41
1
19. DeTai Park
(No. 79, Sec. 1, Chengtai Rd., Wugu Dist.)
21
7
20. Ln. 158, Sec. 1, Lingyun Rd.
(No. 22, Ln. 158, Sec. 1, Lingyun Rd. (Opposite))
26
4