Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike Numbers
1. Xizhi Railway Station
(Nanchang St./Xinchang Rd.)
18
26
2. Xizhi Dist. Office
(Sec. 1, Xintai 5th Rd./Ren’ai Rd.)
28
18
3. Cathay General Hospital
(No78, Jiancheng Rd)
42
6
4. Xike Railway Station(North)
(Ln. 184,Sec. 2, Datong Rd./Ln. 202,Long’an Rd.)
24
2
5. Zhangshu Elementary School
(Zhangshu 2nd Rd./Ln. 141, Zhangshu 1st Rd.)
25
15
6. Jinlong Elementary School
(Zhongxing Rd./Minzu 6th St.)
31
11
7. Pai Yun Primary School
(No.90, Sec. 2, Minquan St.)
16
0
8. Yixing-Dongshi Civic Center
(Dongshi St./Fangyuan St.)
28
2
9. Yuan Xing Square
(Yuanxing Rd./Ln. 150, Zhongxing Rd.)
29
3
10. Wenhua-Baiyun Park
(No.42 to No.68, Sec. 2, Shuiyuan Rd.)
32
36
11. Jinlong Park
(Aly. 2, Ln. 31, Huqian St./Ln. 31, Huqian St.)
30
14
12. Baochang Park
(Baochang Rd./Ln. 45, Baochang Rd.)
46
14
13. Oriental Science Park
(No.90 to No.116, Sec. 1, Xintai 5th Rd.)
6
46
14. Lianxing & Long’an Intersection
(Lianxing St./Ln. 28, Long’an Rd.)
35
27
15. Qingshan Elementary and Junior High School
(No.33, Zhuangjing St.)
31
19
16. Xizhi Sports Field
(Xike Rd./Xiufeng Rd.)
19
25
17. Xizhi Park
(No.451, Sec. 2, Datong Rd.)
34
18
18. Taiwan Science Park
(No.237, Sec. 1, Datong Rd.)
18
22
19. Taipei Park
(No.185, Nanyang St.)
16
28
20. Wudu Railway Station
(Sec. 1, Xiangzhang Rd.)
17
39
21. Qiaodong Village (Zhongxiao E. Rd.)
(No.484 to No.488, Zhongxiao E. Rd.)
19
9
22. Beigang Elementary School
(No.279, Sec. 2, Xiwan Rd.)
20
24
23. Chungde-Ciaodong Activity Center
(No.84, Jiadong Rd.)
14
16
24. Nanxing Park
(No.62, Nanxing Rd.)
25
19
25. Jhongshan Civil Activity Center
(No.8, Zhong 3rd St.)
32
4
26. Ren Ai Rd 151 Ln
(No.153, Ren’ai Rd., Xizhi Dist.)
23
21
27. Xike Railway Station(South)
(No.182, Sec. 2, Datong Rd., Xizhi Dist.)
16
48
28. Minzu 2nd & Mingfeng Intersection
(No.13, Mingfeng St., Xizhi Dist.)
13
3
29. Shi Mao National Park Community
(No.101, Changjiang St., Xizhi Dist.)
10
12
30. Gongjian & Zhangshu 1st Intersection
(No.50, Gongjian Rd., Xizhi Dist.)
19
5
31. Chongde Elementary School
(No.183, Jiadong Rd, Xizhi Dist.)
22
36
32. Lantingji Xu Community
20
4
33. Ln. 307, Kangning St.
(No. 281, Mingfeng St., Xizhi Dist.(opposite))
9
19
34. Kangfu Park
(No. 86, Fude 1st Rd., Xizhi Dist.)
10
10
35. Xizhi Railway Station Parking Lot
(No. 1, Xinyi Rd., Xizhi Dist.)
70
18
36. Chang An Bridge (Ln. 12, Jixiang St.)
(No. 2, Ln. 12, Jixiang St., Xizhi Dist.)
24
10
37. Silicon Valley Park
(No. 45-1, Zhongxing Rd.)
11
19
38. Ln. 201, Fude 1st Rd.
(No. 205, Fude 1st Rd. (Opposite))
33
1