Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike NumbersVersion
Shue-Lliou-Jiao Parking Lot
(No. 34-1, Shuiliujiao(Parking Lot))
20
3
2.0
Pinglin Tourism Service Center
(No. 95, Sec. 8, Beiyi Rd.)
13
9
2.0
Ping-Lin Tea Museum
(No. 19-1, Shuisongqikeng)
14
6
2.0