Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike NumbersVersion
Ln. 91, Shidong Rd.
(No. 3, Ln. 91, Shidong Rd.)
5
11
2.0
Shilin Plaza
(No. 81, Sec 6, Zhongshan N. Rd.)
36
2
2.0
Shilin High School of Commerce
(No. 150, Shishang Rd.)
18
8
2.0
Shilin District Farmers' Association (Shezi St.)
(No. 162, Shezi St.)
2
6
2.0
Shilin Elementary School
(Fude Rd. & Ln. 48, Fude Rd. Intersection)
8
7
2.0
Shilin New Village
(No.325, Danan Rd.)
13
16
2.0
Shihlin Sport Center
(No. 1, Shishang Rd.)
15
15
2.0
Ln. 40, Shishang Rd.
(No. 2, Ln. 40, Shishang Rd.)
12
3
2.0
Sec. 5, Jhongshan N. Rd & Jhongjheng Rd Intersection
(No. 609, Sec. 5, Jhongshan N. Rd.)
14
5
2.0
Zhongshan & Tianmu Rd. Intersection
(No. 3-55, Tianmu W. Rd. (Front))
8
21
2.0
Ln. 698, Sec. 5, Zhongshan N. Rd.
(No. 692, Sec. 5, Zhongshan N. Rd.)
6
9
2.0
Zhongshan N. Rd. & Fuguo Rd. Intersection
(No. 837, Sec. 5, Zhongshan N. Rd.)
11
3
2.0
Jhongjheng Rd. & Jihe Rd. Intersection
(No. 420, Jhongjheng Rd.)
31
6
2.0
Tianmu Park
(No. 30, Ln. 141, Sec. 7, Zhongshan N. Rd. (Opposite))
7
5
2.0
Tianmu N. Rd. & Tianyu St. Intersection
(No. 33, Tianmu N. Rd.)
8
7
2.0
Ln. 8, Tianmu E. Rd. & Ln. 154, Sec. 2, Zhongcheng Rd. Intersection
(No. 57, Ln. 8, Tianmu E. Rd. (Opposite))
5
9
2.0
Taipei Tianmu Baseball Stadium
(No. 122, Sec. 2, Zhongcheng Rd. (Opposite))
16
10
2.0
Tianmu Sports Park
(Ln. 207, Sec.2, Zhongcheng Rd. (Southeast))
38
12
2.0
No.1 TianHe Park
(Ln. 69, TianMu E. Rd. & TianMu E. Rd. Intersection)
7
8
2.0
Tianhe Park
(No.30, Ln.69, Tianmu E. Rd. (Front))
8
8
2.0
Ln. 101, Wenlin Rd.
(No. 100, Wenlin Rd.)
12
5
2.0
Wenlin Rd. & Fude Rd. Intersection
(Wenlin Rd. & Fude Rd. Intersection (East))
11
8
2.0
Taipei Public Library Huludu Branch
(No. 1, Ln. 136, Sec. 5, Yanping N. Rd.)
6
7
2.0
Yongping Social Housing
(No. 2, Ln. 261, Sec. 3, Huanhe N. Rd.)
6
9
2.0
Bailing High School
(Ln. 179, Sec. 4, Chengde Rd. Intersection)
11
4
2.0
Bailing Elementary School
(No. 104, Qiangang St. (Opposite))
12
38
2.0
Jhihshan Rd. & Linsi Rd. Intersection
(Sec. 1, Jhihshan Rd. & Linsi Rd. Intersection (Southwest))
31
17
2.0
Zhicheng Park
(No. 80, Sec. 1, Zhicheng Rd. (Opposite))
9
11
2.0
Zhicheng Rd. & Yusheng St. Intersection
(Sec. 2, Zhicheng Rd. & Yusheng St. Intersection (Northeast))
5
4
2.0
Ln. 305, Sec. 1, Zhicheng Rd. Intersection
(No. 303, Sec. 1, Zhicheng Rd.)
7
14
2.0
KeGiang Rd. & HuangXi St. Intersection
(KeQiang Rd. & HuangXi St. Intersection (Southwest))
4
10
2.0
Zhicheng Park
(Jhongjheng Rd & Yunong Rd. Intersection (Northwest))
9
14
2.0
Taipei Children's Amusement Park
(No. 55, Sec. 5, Chengde Rd.)
18
5
2.0
Kuntian Temple
(No. 15, Ln. 96, Sec. 8, Yanping N. Rd.)
5
9
2.0
Yanping N. Rd & Zhongzheng Rd Intersection
(No. 403, Zhongzheng Rd)
18
12
2.0
Ln. 133, Sec. 8, Yanping N. Rd Intersection
(No. 67, Ln. 133, Sec. 8, Yanping N. Rd Intersection. (Opposite))
16
6
2.0
Aly. 15, Ln. 257, Sec. 5, Yanping N. Rd.
(No. 184, Hulu St.)
6
5
2.0
Aly. 4, Ln. 257, Sec. 5, Yanping N. Rd.
(No. 17, Ln. 257, Sec. 5, Yanping N. Rd.)
4
11
2.0
Yanping Public Housing
(No. 1-1, Sec. 5, Yanping N. Rd. (Opposite))
10
20
2.0
Zhongcheng Park
(No. 18, Sec. 1, Zhongcheng Rd.)
24
1
2.0
Zhongcheng Rd. & Zhongyi St. Intersection (North)
(No. 125, Sec. 1, Zhongcheng Rd.)
4
9
2.0
Zhongcheng Rd. & Zhongyi St. Intersection (South)
(No. 109, Sec. 1, Zhongcheng Rd.)
8
6
2.0
No. 138, Sec. 1, Zhongcheng Rd
(No. 138, Sec. 1, Zhongcheng Rd. (Diagonally across))
3
12
2.0
No. 173, Sec. 1, Zhongcheng Rd. Intersection
(No. 177, Sec. 1, Zhongcheng Rd.)
10
1
2.0
Ln. 178, Sec. 2, ZhongCheng Rd.
(No. 13, Ln. 178, Sec. 2, ZhongCheng Rd. (Opposite))
8
7
2.0
Ln. 53, Sec. 2, Zhongcheng Rd.
(No.7, Ln. 53, Sec. 2, Zhongcheng Rd. (Opposite))
10
8
2.0
Chengde Rd & Hougang St. Intersection
(Sec. 4, Chengde Rd & Hougang St. Intersection)
11
9
2.0
Chengde Rd. & Jiantan Rd. Intersection
(Sec. 4, Chengde Rd. & Jiantan Rd. Intersection (West))
9
10
2.0
Mingsheng Park
(No. 71, Ln. 6, Sec.4, Chengde Rd. (Opposite))
6
8
2.0
Ln. 110, Dongshan Rd.
(No. 114, Dongshan Rd. (Opposite))
9
7
2.0
Shezi Park
(Aly. 37, Ln. 20, Yongping St & Aly. 11, Ln. 20, Yongping St Intersection.)
16
16
2.0
Shezi Market
(No. 67, Sec. 6, Yanping N. Rd.)
7
8
2.0
Daotou Park
(No. 323, Sec. 9, Yanping N. Rd. (Back))
7
15
2.0
Shezidao Wetlands Service Center
(Shezidao Wetlands Service Center)
3
12
2.0
Shezi Elementary School
(No. 476, Shezhong St. (Opposite))
11
4
2.0
SheZi Elementary School
(Sec. 6, Yanping N. Rd./Shezhong St. Intersection (South))
21
15
2.0
Ln. 384, Shezhong St Intersection
(No. 194, Sec. 2, Tonghe W. St. (Opposite))
10
8
2.0
Shezheng Park
(No. 39, Shezhong St. (Opposite))
6
9
2.0
Zhishan Pumping Plant
(No. 47, Sec. 2, Zhicheng Rd.)
19
27
2.0
Zhishan Elementary School
(No. 285, Dexing E. Rd. (Ln. 283, Dexing E. Rd))
4
34
2.0
Zhishan Shengyou Temple
(No. 90, Yusheng St.)
24
1
2.0
Yunong Elementary School
(No. 127, Sec. 1, Zhongcheng Rd.)
5
9
2.0
Yunong Bridge
(No. 42, Ln. 14, Fuzhi Rd. (Opposite))
12
4
2.0
Ln. 165, Yusheng St. Intersection
(Ln. 165, Yusheng St. Intersection (Northwest))
15
10
2.0
Qiangang Park (Qiangang St)
(No. 48, Qiangang St. (Opposite))
3
16
2.0
Qiangang Park(Fude Temple)
(Ln. 134, Hougang/Hougang St. Intersection)
5
13
2.0
Hougang Park
(No. 26, Sec. 2, Tonghe E. St. (Side))
6
9
2.0
Meilun Park
(No. 118, Meilun St. (Opposite))
8
5
2.0
Meilun Park (Northeast)
(No. 115, Ln. 587, Wenlin Rd. (Opposite))
6
9
2.0
Chongqing N. Rd. & Tonghe W. St. Intersection
(No. 276, Sec. 4, Chongqing N. Rd.)
7
5
2.0
Sec. 4, Chongqing N. Rd.& Hudong St Intersection
(No. 177, Sec. 4, Chongqing N. Rd.)
10
5
2.0
No. 117, Sec. 4, Chongqing N. Rd
(No. 117, Sec. 4, Chongqing N. Rd.)
8
10
2.0
Ln. 190, Sec. 4, Chongqing N. Rd Intersection
(No. 198, Sec. 4, Chongqing N. Rd)
6
7
2.0
Ln. 190, Sec. 4, ChongQing N. Rd. (TongHe W. St.)
(No. 92, Sec. 1, TongHe W. St.)
8
7
2.0
Indigenous People's Park
(No. 280, Sec. 2, Zhishan Rd. (Opposite))
18
3
2.0
Taibei High School
(No. 240, Fulin Rd.)
11
5
2.0
Haiguang Park (South)
(No. 79, Hulu St. (Opposite))
6
6
2.0
National Palace Museum
(No. 8, Lixing St. (Opposite))
7
10
2.0
Jihe Rd. & Wenlin Rd. Intersection
(No. 3-1, Jihe Rd. (Opposite))
14
2
2.0
MRT Shilin Sta. (Exit 1)
(Ln. 236, Zhongzheng Rd. & Zhongzheng Rd. Intersection)
36
2
2.0
MRT Shilin Station (Exit 2)
(No. 2, Aly. 44, Ln. 505, Sec. 5, Zhongshan N. Rd. (Opposite))
28
2
2.0
MRT Zhishan Sta. (Exit 1)
(No. 114, Fuhua Rd. (Opposite))
31
5
2.0
MRT Zhishan Station
(No. 151, Fuhua Rd. (Opposite))
18
3
2.0
MRT Zhishan Sta. (Exit 2)_1
(Fuhua Rd. & Ln. 162, Fuhua Rd. Intersection (Southeast))
49
13
2.0
MRT Jianta Sta. (Exit 1)
(MRT Jianta Sta. (Exit 1) (North))
55
15
2.0
MRT Jianta Station
(No.18, Jihe Rd. (Opposite))
47
2
2.0
MRT Linear Park (Hou St.)
(No. 15, Hou St.)
3
10
2.0
Taipei School For The Visually Impaired
(No. 200, Sec. 2, Zhongcheng Rd. (Opposite))
11
5
2.0
Meilin New Village
(Sec. 1, Zhishan Rd & Ln. 138, Sec. 1, Zhishan Rd (North))
6
9
2.0
Ln. 10, Sec. 2, Tonghe E. St. Intersection
(No. 5, Sec. 2, Tonghe E. St. (Opposite))
7
8
2.0
Tonghe E. St. & Danan Rd. Intersection
(No. 192, Sec.1, Tonghe E. St. (Side))
11
4
2.0
Ln. 76, Tonghe St. & Ln. 10, Sec. 4, Chengde Rd. Intersection
(No. 37, Ln. 10, Sec. 4, Chengde Rd.)
9
5
2.0
Huasheng Park
(No. 17, Huasheng St. (South))
21
14
2.0
Hualing Park
(No. 76, Jiantan Rd. (Opposite))
8
24
2.0
Ln. 185, Hualing St.
(No. 188, Hualing St.)
3
9
2.0
Yangming High School
(No. 510, Zhongzheng Rd.)
29
7
2.0
Shengshan Greens
(No. 94, Zhongyi St.)
3
12
2.0
Hulu Elementary School
(Sec. 3, Huanhe N. Rd & Hulu St. (Northeast))
19
11
2.0
Hulu Elementary School (Ln. 285, Sec. 5, Yanping N. Rd.)
(Sec. 3, Huanhe N. Rd. & Ln. 285, Sec. 5, Yanping N. Rd. Intersection)
3
12
2.0
Fuan Riverside Park
(No. 45, Ln. 145, Sec. 7, Yanping N. Rd. (Opposite))
4
10
2.0
Taipei City Fire Department of Fuan Station
(No. 42-7, Sec. 7, Yanping N. Rd. (Opposite))
7
8
2.0
Fu'an Junior High School
(No. 250, Sec. 7, Yanping N. Rd.)
12
13
2.0
Fulin Park
(Sec. 5, Zhongshan N. Rd. (Northwest))
22
3
2.0
Fulin Park (Jhongjheng Rd.)
(Jhongjheng Rd. & Jhihcheng St. Intersection (South))
39
6
2.0
Fu-Lin Elementary School
(No. 50, Fuzhi Rd. (Opposite))
9
5
2.0
Aly. 11, Ln. 100, FuLin Rd.
(Aly. 11, Ln. 100, FuLin Rd. & Aly. 77, Ln. 100, FuLin Rd. Intersection)
6
9
2.0
Aly. 77, Ln. 100, FuLin Rd.
(Ln. 100, FuLin Rd. & Aly. 77, Ln. 100, FuLin Rd. Intersection)
12
6
2.0
Fugang St. Parking Lot
(No. 175, Hualing St. (Side))
4
18
2.0
University of Taipei (Tianmu Campus)
(No. 276-280, Shidong Rd. (Opposite))
23
25
2.0
University of Taipei (Ln. 270, Sec. 2, Zhongcheng Rd.)
(Ln. 270, Sec. 2, Zhongcheng Rd. & Ln. 299, Shidong Rd. Intersection)
12
5
2.0
Taipei Astronomical Museum
(No. 363, Jihe Rd.)
40
6
2.0
Taiwan Traditional Theatre Center
(No. 751, Wenlin Rd. (South))
17
8
2.0
Ming Chuan University Taipei Campus
(No. 250, Sec. 5, Zhongshan N. Rd.)
17
9
2.0
MCU (Ln. 280, Sec. 5, Zhongshan N. Rd.)
(Ln. 280, Sec. 5, Zhongshan N. Rd.)
16
7
2.0
Jiantan Pumping Station
(Ln. 325, Tonghe St. Intersection)
10
7
2.0
Chientan Youth Activity Center
(Sec. 4, Zhongshan N. Rd. & Tonghe St. Intersection)
16
7
2.0
Chientan Youth Activity Center (Chin Ching Building)
(No. 16, Sec. 4, ZhongShan N. Rd. (Chin Ching Building))
5
25
2.0
Chientan Overseas Youth Activity Center_1
(Tonghe St. & Ln. 2, Tonghe St.)
25
14
2.0
Jiantan Rd & Jihe Rd Intersection
(Jiantan Rd. & Jihe Rd. Intersection)
59
7
2.0
Shihlin Jiantan Post Office
(Jihe Rd. & Ln. 77, Sec. 4, Chengde Rd. Intersection (Under Bridge))
13
3
2.0
Dexing Park
(No. 33, Dexing W. Rd. (Opposite))
13
1
2.0
Dexing Rd. & Dongshan Rd. Intersection
(Dexing E. Rd. & Dongshan Rd. Intersection (Northwest))
4
8
2.0
Taipei City Hospital Yangming Branch
(No. 105, Yusheng St. (South))
15
10
2.0
ShuangXi Park
(Sec. 5, Chengde Rd. & No. 150, Sec. 5, Chengde Rd. Intersection (Southwest))
14
1
2.0
Lanya Park
(Ln. 40, Sec. 2, Zhongcheng Rd. Intersection (Southwest))
11
27
2.0
LanYa Park (West)
(No. 75, Ln. 109, DeXing E. Rd. (East))
8
7
2.0
Lanya Elementary School
(Huangsi St. & Ln. 195, Sec. 6, Jhongshan N. Rd. Intersection)
11
19
2.0
Lanxing Park
(Sec. 6, Zhongshan N. Rd. & Shidong Rd. Intersection (Northwest))
17
31
2.0