Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike NumbersVersion
Yishou Bridge
(No. 64, Zhangxin St.)
17
11
2.0
China University of Technology
(No. 56, Sec. 3, Xinglong Rd.)
9
12
2.0
Wenshan District Admin. Center
(No. 220, Sec. 3, Muzha Rd.)
12
15
2.0
Wenshan 2nd District Office
(No. 160-1, Sec. 2, Xinglong Rd.)
17
21
2.0
Wen Shan Sports Center
(Sec. 3, Xinglong Rd./Aly. 8, Ln. 192, Sec. 3, Xinglong Rd.)
26
10
2.0
Mu Nan Park
(Sec. 2, Muxin Rd. & Ln. 22, Yong'an St. Intersection)
10
7
2.0
Muzha Park
(No. 50, Sec. 4, Xinglong Rd.)
34
4
2.0
Muzha Rd. & Guanghui Rd. Intersection
(No. 290, Sec. 1, Muzha Rd.)
19
14
2.0
Muzha Social Housing
(No. 46, Ln. 24, Jiukang St. (Opposite))
2
10
2.0
Muzha &Wanfang Rd. Intersection
(No.75,Sec.4,Muzha Rd.)
17
4
2.0
Ln. 109, Sec. 2, Muzha Rd.
(No. 14, Ln. 109, Sec. 2, Muzha Rd.)
6
9
2.0
Ln. 48, Sec. 3, Muzha Rd.
(Aly. 1, Ln. 48, Sec. 3, Muzha Rd.)
3
12
2.0
Mu Sin Park
(No. 11, Ln. 278, Sec. 3, Muxin Rd. (Opposite))
4
8
2.0
Ln. 95, Sec. 3, Muxin Rd. Intersection
(No. 30, Ln. 95, Sec. 3, Muxin Rd. (Opposite))
2
14
2.0
Ln. 155, Sec. 3, MuXin Rd.
(No. 156, Sec. 3, MuXin Rd.)
2
13
2.0
Shih Hsin University
(No. 1, Ln. 17, Sec. 1, Muzha Rd. (West))
23
7
2.0
Sian Yan Park
(No. 37, Ln. 16, Xianyan Rd.)
2
9
2.0
Ln. 22, Xianyan Rd.
(No. 26, Xianyan Rd.)
11
17
2.0
Xianjiyan Trailhead (Jingxing Rd.)
(No. 239, Jingxing Rd.)
22
0
2.0
Taipei Pot Plant Market
(Wancheng St. & Sec. 1, Xinrong Rd. (Northwest))
13
27
2.0
Performing Arts School 36
(No. 156, Sec. 2, Muxin Rd. (Yongan Market))
9
20
2.0
Guang Huei Park
(No. 7, Guanghui Rd. (Opposite))
8
19
2.0
Ln. 134, Guanghui Rd.
(No. 140, Guanghui Rd. (Opposite))
1
14
2.0
Laoquan St. Basketball Court
(Ln. 26, Laoquan St. Intersection)
5
9
2.0
Examination Yuan
(Shiyuan Rd.(Double number)/ Sec. 1, Muzha Rd. (Northeast))
14
12
2.0
Ln. 129, Sec. 1, Xiuming Rd. Intersection
(Ln. 129, Sec. 1, Xiuming Rd. & Sec. 1, Xiuming Rd. Intersection)
17
5
2.0
Ln. 185, Sec. 1, Xiuming Rd. Intersection
(Sec. 1, Xiuming Rd. & Ln. 185, Sec. 1, Xiuming Rd. Intersection)
11
9
2.0
XinHai Rd. & MuZha Rd. Intersection
(Ln. 100, Sec. 6, Xinhai Rd.)
12
8
2.0
Xinhai Ecological Park
(No. 199, Sec. 4, Xinhai Rd.)
13
5
2.0
Ln. 77, Sec. 4, Xinhai Rd.
(Ln. 77, Sec. 4, Xinhai Rd.)
8
6
2.0
No. 26, Hexing St. Intersection
(No. 44, Hexing St./No. 26, Hexing St. Intersection)
7
15
2.0
Zhongshun Community Center
(No. 22, Sec. 2, Zhongshun St.)
7
24
2.0
Ming Dao Elementary School (Southeast)
(No. 116, Ln. 109, Sec. 4, Muzha Rd.)
14
4
2.0
Hengguang Bridge (Laoquan St.)
(Laoquan St. & Hengguang St. Intersection)
5
8
2.0
Ln. 2, Sec. 3, Zhinan Rd.
(No. 4, Sec. 3, Zhinan Rd.)
2
11
2.0
Zhengda 1st St.
(No. 19, Zhengda 1st St. (Opposite))
5
9
2.0
Waterfront Elevator
(NCCU College of Waterfront Elevator)
6
4
2.0
NTNU Gongguan Campus (Student Dorm 2)
(NTNU Gongguan Campus (Student Dorm 2))
8
32
2.0
National Taiwan Normal University Gongguan Campus
(No. 77, Sec. 4, Tingzhou Rd.)
0
14
2.0
National Taiwan Normal University Gongguan Campus_1
(National Taiwan Normal University Gongguan Campus (Tingzhou Rd.))
9
25
2.0
Coast Guard Administration (South)
(No. 211, Sec. 3, Xinglong Rd. (Opposite))
4
6
2.0
National Chengchi University
(No. 153, Sec. 2, Zhinan Rd. (Opposite))
28
34
2.0
MRT Muzha Sta.
(No. 18, Ln. 82, Sec. 4, Muzha Rd. (Under The MRT Bridge))
15
16
2.0
MRT Muzha Sta. (West)
(MRT Muzha Sta. (West))
14
12
2.0
MRT Xinhai Sta.
(No. 114, Sec. 4, Xinhai Rd.)
42
0
2.0
MRT Taipei Zoo Sta.
(No. 30, Sec. 2, Xinguang Rd. (Opposite))
41
16
2.0
MRT Taipei Zoo Sta. (Exit 2)
(No. 28, Sec. 2, Xinguang Rd.)
39
0
2.0
MRT Jingmei Sta. (Exit 2)
(No. 1, Jingwen St. (Opposite))
61
2
2.0
MRT Wanfang Community Sta.
(No. 60, Wanfang Rd. (West))
30
19
2.0
MRT Wanfang Hospital Sta. (Ln. 115, Sec. 3, Xinglong Rd.)
(No. 2, Ln. 115, Sec. 3, Xinglong Rd.)
14
6
2.0
MRT Wanlong Sta. (Exit 1)
(No. 250, Sec. 5, Roosevelt Rd.)
22
12
2.0
MRT Wanlong Sta. (Exit 2)
(Ln. 70, Sec. 1, Xinrong Rd. & Aly. 26, Ln. 211, Sec. 5, Roosevelt Rd.)
11
1
2.0
MRT Wanlong Sta. (Exit 4)
(No. 210, Sec. 5, Roosevelt Rd.)
11
11
2.0
National Immigration Agency Training Center
(No. 306, Sec. 3, Xinglong Rd.)
1
12
2.0
Bo Jia Sports Park
(No. 16, Ln. 159, Sec. 4, Muzha Rd.)
11
1
2.0
Dunnan Forest
(Aly. 16, Ln. 159, Sec. 4, Muzha Rd.)
0
14
2.0
Jingren Park
(No. 1, Ln. 142, Sec. 6, Roosevelt Rd.)
12
4
2.0
Jingren Park_1
(Jingren St. & Ln. 142, Sec. 6, Roosevelt Rd. Intersection (North))
11
19
2.0
Jingwen Bilingual High School
(Baoyi Rd./Ln. 102, Sec. 3, Muxin Rd. Intersection (Southwest))
17
19
2.0
Jing Sing Park
(Jingzhong St. & Ln. 30, Jingzhong St. Intersection)
15
0
2.0
Jingmei Pumping Station
(No. 10, Sec. 4, Tingzhou Rd. (North))
13
2
2.0
Jingmei Sports Park
(No. 79, Jingfeng St. (Side))
7
4
2.0
Jing Mei Hospital
(No. 280, Sec. 6, Roosevelt Rd.)
17
1
2.0
Ln 128, Jinghua St.
(No. 124, Jinghua St.)
16
13
2.0
Jingfu St & Ln. 142, Sec. 6, Roosevelt Rd Intersection
(Jingfu St & Ln. 142, Sec. 6, Roosevelt Rd Intersection.)
22
6
2.0
Ln. 223, JingFu St.
(No. 14, Aly. 19, Ln. 85, XiKou St.)
7
11
2.0
Jing Xing Junior High School
(Ln. 4, Sanfu St. & Ln. 46, Jingxing Rd. Intersection)
10
0
2.0
Ln. 102, JingXing Rd.
(Ln. 52, JingHua St. & Ln. 102, JingXing Rd. Intersection)
12
2
2.0
Ln. 42, Jingxing Rd.
(Ln. 42, Jingxing Rd. & Jingxing Rd. Intersection (Southwest))
5
7
2.0
Laiyin Park
(No. 29, Aly. 25, Ln. 87, Sec. 2, Zhongshun St.)
1
13
2.0
Xinguang Rd. & Xiuming Rd. Intersection
(No. 145, Sec. 1, Xinguang Rd.)
6
9
2.0
Wan You NO.3 Park
(No. 105, Jinglong St. (Opposite))
1
13
2.0
Wanhe 2nd Park
(No. 255, Wanlong St.)
10
25
2.0
Wan He NO.3 Park
(Ln. 107, Xizhou St.)
7
6
2.0
Wanmei St. & Wan'an St. Intersection
(Sec. 1, Wanmei St. & Wan'an St. Intersection)
18
7
2.0
WangXin Elementary School
(No. 114, Sec. 2, Xiuming Rd.)
6
10
2.0
Shih Yuan Park
(No. 29, Ln. 59, Sec. 1, Muzha Rd. (Opposite))
7
8
2.0
Dah Hsian Seetoo Library
(Dah Hsian Seetoo Library (West))
19
8
2.0
Shijian Junior High School
(No. 2, Sec. 1, Zhongshun St.)
4
9
2.0
Shijian Junior High School (Ln. 310, Sec. 3, Muxin Rd.)
(Sec. 1, Zhongshun St. & Ln. 310, Sec. 3, Muxin Rd. Intersection)
13
4
2.0
Ln. 78, Fuxing Rd.
(Ln. 78, Fuxing Rd. & Aly. 10, Ln. 78, Fuxing Rd.Intersection)
3
11
2.0
Jingmei Girls High School
(Sec. 3, Muxin Rd./Yishou St. (Northwest))
11
14
2.0
Ln. 8, Zhangxin St.
(No. 9, Ln. 8, Zhangxin St. (Opposite))
11
6
2.0
Zhangjiaoli Park
(No. 15, Ln. 299, Sec. 2, Muxin Rd. (Opposite))
6
9
2.0
Jhang Shu Park
(No. 1, Aly. 30, Ln. 26, Sec. 1, Zhongshun St. (Opposite))
2
13
2.0
Taipei City Xing Yan Social Welfare Services Building
(No. 88, Sec. 2, XingLong Rd.)
8
10
2.0
Xingwang Park
(No. 96, Aly. 28, Ln. 106, Fuxing Rd. (Opposite))
5
25
2.0
Sing Tai Park
(No. 24, Ln. 166, Sec. 4, XinHai Rd. (Opposite))
4
8
2.0
Xingde Reading Room
(No. 145, Ln. 304, Sec. 3, Xinglong Rd.)
13
11
2.0
Xinglong Public Housing (D2)
(No. 49, Ln. 105, Sec. 4, Xinglong Rd.)
10
9
2.0
Ln. 203, Sec. 2, Xinglong Rd
(No. 108, Ln. 203, Sec. 2, Xinglong Rd (Opposite))
11
21
2.0
Ln. 203, Sec. 2, Xinglong Rd. (Dunnan)
(No. 16, Ln. 203, Sec. 2, Xinglong Rd.)
10
17
2.0
Aly. 9, Ln. 22, Sec. 2, XingLong Rd.
(Aly. 9, Ln. 22, Sec. 2, XingLong Rd. & Aly. 6, Ln. 23, JingXing Rd. Intersection)
6
7
2.0
Aly. 1, Ln. 275, Sec. 2, Xinglong Rd.
(No. 2, Aly. 1, Ln. 275, Sec. 2, Xinglong Rd.)
8
8
2.0
Xing Fu Junior High School
(Ln. 95, Fuxing Rd & Aly. 28, Ln. 63, Fuxing Rd. (Opposite))
5
20
2.0
Xingfeng Park
(Ln. 123, Sec. 2, Xinglong Rd./Sec. 2, Xinglong Rd. (Northwest))
7
18
2.0
Roosevelt Jinglong St. Intersection
(Sec. 6, Roosevelt Rd. & Jinglong St. Intersection (Southeast))
21
4
2.0