Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike NumbersVersion
Erqiao Police Station
(Gaozhi W. St. & Zhongzheng 3rd Rd., Yingge Dist. (west side))
4
7
2.0
Erqiaoshiguanghongqiao Park
(No. 400, Zhongzheng 3rd Rd.(Opposite))
5
5
2.0
Sanying Water Recycling Center
(No. 360, Guanqian Rd.)
4
10
2.0
Zhongzheng 1st & Ren'ai Rd Intersection
(No. 181, Zhongzheng 1st Rd.(Opposite))
13
2
2.0
Public 8th Parking Lot
(No.53, Guohua Rd. (opposite))
7
8
2.0
Yingge Ceramics Museum
(No. 407, Wenhua Rd.)
24
16
2.0
Beiying Park
(No. 19, Ln. 20, Chenggong St. (Side))
9
6
2.0
Beiying Parking
(Beiying Parking)
9
11
2.0
Yongchi elementary school
(No.39, Dechang 2nd St., Yingge Dist.)
16
0
2.0
Ln. 65, Yonghe St. Intersection
(No. 75, Yonghe St.)
20
17
2.0
Yongchang Village Children Park (No.1)
(No.36-38, Aly. 96, Ln. 182, Yingtao Rd.(oppsite))
14
2
2.0
Guang-ming bridge
(No. 78, Yongming St., Yingge Dist.(side))
8
6
2.0
Jianshan Park
(No.161, Jianshan Rd.(opposite))
16
8
2.0
Municipal Jianshan Junior High School
(No.1, Guozhong St., Yingge Dist(sidewalk))
5
7
2.0
Gaocuo Ln. Jianshan Rd.
(No. 276-5, Jianshan Rd. (Side))
6
9
2.0
Yuying Jianguo Rd. Intersection
(No. 280, Jianguo Rd.)
8
4
2.0
Nanya & Yuzhi Rd. Intersection
(No.491, Nanya Rd., Yingge Dist.(opposite))
7
11
2.0
Jianguo Zhongzheng 1st Rd. Intersection
(No. 6, Jianguo Rd.(Opposite))
10
10
2.0
Jianguo Elementary School
(No. 19, Yuying St.)
7
8
2.0
Guozhong & Erjia Intersection
(No. 175, Guozhong St., Yingge Dist.)
8
8
2.0
Guozhong & Gaozhi E. Intersection
(No. 113, Guozhong St., Yingge Dist.(opposite))
15
0
2.0
Guoji 2nd Guoji 1st Intersection
(Guoji 2nd Rd./Guoji 1st Rd., Yingge Dist.)
13
4
2.0
New Taipei City Library Yingge Branch
(No.150, Zhongshan Rd.)
10
7
2.0
New Taipei Municipal Yingge Vocational High School
(No. 154, Zhongzheng 3rd. Rd)
11
10
2.0
Feng 7th Rd. & Yingge Rd. Intersection
(No. 101-107, Yingge Rd. (Side))
10
1
2.0
Fengji 4th & Feng 7th Rd. Intersection
(No. 57-75, Fengji 4th St.)
11
29
2.0
Fengxiang Park
(No.130, Ln. 365, Yingtao Rd., Yingge Dist.)
5
10
2.0
Fengfu Park
(No. 186, Fengji 1st St., Yingge Dist.(opposite))
14
1
2.0
Fengfu Rd. & Feng 3rd. Rd. Intersection
(No. 360, Feng 3rd Rd.)
9
4
2.0
Fengming Elementary School
(No.120, Yonghe St., Yingge Dist.)
13
3
2.0
Long 3rd. Rd. & Fengming Rd. Intersection
(No. 541, Fengming Rd.)
7
11
2.0
Lijian Parking
(Lijian Parking)
8
12
2.0
Yingge Railway Station(Ren’ai Rd.)
(No.55, Ren’ai Rd., Yingge Dist.(opposite))
3
26
2.0
Yingge Station (Wenhua Rd.)
(Ln. 115, Wenhua Rd. Intersection (North))
20
5
2.0
Yingge Yongli St.
(No. 16, Yongli St. Yingge Dist.)
10
5
2.0
Yingge Old Street 2nd Parking Lot
(No. 27-31, Jianshanpu Rd.(Opposite))
6
14
2.0
Yingge Junior High chool
(No.39-5, Yingtao Rd.(opposite))
6
4
2.0
Yingge Civil Sports Center
(No.250, Guanqian Rd., Yingge Dist.)
22
11
2.0
Yingge Ceramics Museum(Wenhua Rd.)
(No. 200, Wenhua Rd.)
3
16
2.0
New Taipei City Yingge Ceramics Museum
(No.407, Wenhua Rd.)
9
1
1.0
Yongchi elementary school
(No.39, Dechang 2nd St., Yingge Dist.)
30
0
1.0
Yongchang Village Children Park (No.1)
(No.36-38, Aly. 96, Ln. 182, Yingtao Rd.(oppsite))
18
2
1.0
Jianshan Park
(No.161, Jianshan Rd.(opposite))
15
7
1.0
Municipal Jianshan Junior High School
(No.1, Guozhong St., Yingge Dist(sidewalk))
21
3
1.0
Nanya & Yuzhi Rd. Intersection
(No.491, Nanya Rd., Yingge Dist.(opposite))
16
12
1.0
Guozhong & Erjia Intersection
(No. 175, Guozhong St., Yingge Dist.)
10
4
1.0
Guoji 2nd Guoji 1st Intersection
(Guoji 2nd Rd./Guoji 1st Rd., Yingge Dist.)
19
11
1.0
New Taipei City Library Yingge Branch
(No.150, Zhongshan Rd.)
21
3
1.0
New Taipei Municipal Yinggle Vocational High School
(No.235-237, Zhongzheng 3rd Rd.(oppsite))
26
2
1.0
Fengxiang Park
(No.4, Aly. 65, Ln. 413, Yingtao Rd., Yingge Dist.)
21
1
1.0
Fengfu Park
(No. 186, Fengji 1st St., Yingge Dist.(opposite))
25
7
1.0
Fengming Elementary School
(No.120, Yonghe St., Yingge Dist.)
15
7
1.0
Yingge Railway Station(Ren’ai Rd.)
(No.55, Ren’ai Rd., Yingge Dist.(opposite))
36
4
1.0
Yingge Junior High School
(No.420, Jianguo Rd.(opposite))
23
1
1.0
Yingge Civil Sports Center
(No.250, Guanqian Rd., Yingge Dist.)
8
4
1.0