Jump to center

::: YouBike

Back
Font size A+ A A-
微笑單車站點列表
StationParking SpacesBike NumbersVersion
Zhongshan & Qingdao Intersection
(Zhongshan S. Rd & Qingdao E. Rd. Intersection (Northeast))
36
4
2.0
Zhongshan Rd. & Xuzhou Rd. Intersection
(Zhongshan S. Rd. & Xuzhou Rd. (Southeast))
24
2
2.0
Zhongshan Hall
(Sec. 1, Wuchang St & Yanping South Rd Intersection.)
35
8
2.0
Zhongzheng Sports Center
(No. 1, Sec 1, Xinyi Rd.)
22
17
2.0
Zhonghua Rd. & Nanhai Rd. Intersection
(No. 343, Sec. 2, Zhonghua Rd.)
15
0
2.0
Zhonghua Rd & Guiyang St Intersection
(No. 234-1, Sec. 1, Guiyang St.)
16
4
2.0
Ln. 21, Sec. 1, Zhonghua Rd Intersection
(No. 11, Sec. 1, Zhonghua Rd. (Front right))
14
8
2.0
Ln. 409, Sec. 2, Zhonghua Rd
(No. 403, Sec. 2, Zhonghua Rd.)
8
7
2.0
Sec. 1, Zhonghua Rd & Hankou St Intersection
(Sec. 1, Zhonghua Rd & Sec. 1, Hankou St Intersection)
10
9
2.0
Ren'ai Rd. & Hangzhou Rd. Intersection
(No. 59, Sec. 1, Ren'ai Rd.)
14
2
2.0
Ren'ai Rd. & Linsen Rd. Intersection
(Sec. 1, Ren'ai Rd. & Linsen S. Rd. Intersection (Northeast))
24
7
2.0
Ren'ai Rd. & Jinshan Rd. Intersection
(No. 31, Sec. 2, Ren'ai Rd.)
7
2
2.0
Ren'ai Rd. & Jinshan Rd. Intersection (Southeast)
(No. 48-4, Sec. 2, Ren'ai Rd.)
14
0
2.0
Ren'ai Rd. & Shaoxing St. Intersection (South)
(Sec. 1, Ren'ai Rd. & Shaoxing S. St. Intersection (South))
13
4
2.0
RenAi Rd. & ShaoXing S. St. Intersection (North)
(No. 43, Sec. 1, RenAi Rd.)
16
7
2.0
Ren'ai Rd. & Xinsheng Rd. Intersection (Southwest)
(No. 110, Sec. 2, Ren'ai Rd.)
17
1
2.0
Jieshou Park
(Guiyang St & Huaining St Intersection (Northeast))
6
17
2.0
Tianjin St. & Beiping Rd. Intersection
(No. 1, Tianjin St. (Opposite))
11
14
2.0
Wenguang Park
(No. 4, Ln. 65, Sec. 2, Ren'ai Rd. (Opposite))
9
8
2.0
No. 11-1, Shuiyuan Rd
(No. 11-1, Shuiyuan Rd.)
29
2
2.0
Taipei Public Library Wang Guan-Ying Branch
(No. 265, Sec. 2, Tingzhou Rd.)
15
0
2.0
Beiping E. Rd. & Hangzhou N. Rd. Intersection
(Beiping E. Rd. & Hangzhou N. Rd. Intersection (Northeast))
13
7
2.0
Beiping Rd. & Shaoxing St. Intersection
(No. 30, Beiping E. Rd. (Opposite))
5
10
2.0
Guting Intelligent Library
(No. 45, Ln. 443, Sec. 2, Zhonghua Rd)
18
3
2.0
Substitute Military Service Center
(No. 8, Sec. 3, Tingzhou Rd.)
3
12
2.0
Ln. 5, Sec. 2, Civic Blvd.
(Sec. 2, Civic Blvd. & Ln. 5, Sec. 2, Civic Blvd. Intersection)
12
3
2.0
Civic Blvd. & Linsen Rd. Intersection
(Sec. 2, Civic Blvd. & Linsen N Rd. Intersection (NorthEast))
25
14
2.0
Civic Blvd & Jinshan N. Rd Intersection
(Jinshan N. Rd & Civic Blvd Intersection. (South))
37
13
2.0
Hondao Junior High School
(No. 21, Gongyuan Rd. (Northwest))
9
24
2.0
Yongchang Park
(No. 224, Zhao'an St.)
3
12
2.0
Tingzhou Rd. / Siyuan St. intersection (Southeast)
(Sec. 3, Tingzhou Rd./ Siyuan St. intersection (Southeast))
4
16
2.0
Taipei Association
(No. 217, Bo'ai Rd.)
11
4
2.0
Guang Hua Computer Market
(Sec. 1, Sinsheng N. Rd. & Sec. 3, Civic Blvd. Intersection (West))
25
14
2.0
Taipei Water Park
(No. 16, Siyuan St. (Opposite))
28
12
2.0
Ln. 98, Sec. 2, Heping W. Rd.
(No. 81, Sanyuan St.)
14
2
2.0
Heping & Chongqing Rd. Intersection
(Sec. 1, Heping W. Rd. & Fuzhou St. Intersection (East))
37
9
2.0
Xingan Market
(No. 55, Sec. 2, Jinan Rd.)
5
10
2.0
Ln. 133, Yanping S. Rd Intersection
(No.162, Yanping S. Rd. (Opposite))
12
5
2.0
Zhongxiao W. Rd. & Chongqing S. Rd. Intersection
(No. 100, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd.)
2
31
2.0
Ln. 101, Sec. 1, Hangzhou S. Rd.
(No. 72, Sec. 1, Jinshan S. Rd.)
14
0
2.0
Linsen S. Rd & Sec 1, Ren'ai Rd Intersection
(Linsen S. Rd & Section 1, Ren'ai Rd Intersection. (Northwest))
7
6
2.0
Linsen Rd & Beiping Rd. Intersection
(Linsen N. Rd & Beiping E. Rd. Intersection (Northwest))
16
4
2.0
Linsen Rd. & Xuzhou Rd. Intersection
(Linsen S. Rd. & Xuzhou Rd. Intersection (Northwest))
22
10
2.0
Linsen Rd. & Jinan Rd. Intersection (Northeast)
(Linsen S. Rd. & Sec. 1, Jinan Rd. Intersection (Northeast))
10
16
2.0
Taipei Municipal Heti Elementary School
(No. 186, Ln. 182, Sec. 2, Tingzhou Rd)
22
17
2.0
Agency Against Corruption
(No. 130, Sec. 1, Chongqing S. Rd.)
5
22
2.0
Jinshan Rd. & Xinyi Rd. Intersection
(No. 148, Sec. 1, Jinshan S. Rd.)
17
8
2.0
Jinhua & Hangzhou S. Rd. Intersection
(Jinhua St. & Sec. 2, Hangzhou S. Rd. Intersection (Northwest)))
0
21
2.0
QingDao E. Rd. & HangZhou S. Rd. Intersection
(QingDao E. Rd. & Sec. 1, HangZhou S. Rd. Intersection)
7
10
2.0
Sec 1, Xinyi Rd & Hangzhou S. Rd Intersection
(No. 21, Sec 1, Xinyi Rd.)
28
31
2.0
Xinyi Rd. & Lianyun St. Intersection
(No. 213, Sec. 2, Sinyi Rd.)
30
9
2.0
Nanchang Park
(Sec. 1, Heping W. Rd. & Sec. 2, Nanchang Rd. Intersection (Northwest))
24
31
2.0
Nan Men Junior High School
(Ln. 8, Guangzhou St/Guangzhou St Intersection. (Southeast))
22
7
2.0
Nanhai Rd & Sec. 2, Heping W. Rd (Southwest)
(Nanhai Rd & Sec. 2, Heping W. Rd (Southwest))
7
12
2.0
Ln. 112, NanHai Rd.
(No. 1, Ln. 112, NanHai Rd.)
12
3
2.0
Nanjichang Night Market (Sec. 2, Zhonghua Rd)
(Ln. 305-307, Sec. 2, Zhonghua Rd)
30
11
2.0
Hakka Cultural Park
(Shida Rd & Ln. 11, Jinmen St (Opposite))
2
13
2.0
Ningbo W. St. & Quanzhou St. Intersection
(No. 15, Quanzhou St. (Opposite))
0
30
2.0
Guling Park
(Ln. 113, Xiamen St & Guling St. Intersection (West))
50
8
2.0
Ln. 95, GuLing St.
(No. 65, Ln. 95, GuLing St. (Opposite))
8
8
2.0
Jizhouan Heritage Building
(Shuiyuan Rd & Tong'an St Intersection (East))
25
0
2.0
Chongqing S. Rd. & Zhao'an St. Intersection
(Sec. 3, Chongqing S. Rd. & Zhao'an St. Intersection)
15
1
2.0
Gen.Sun Li-Jen Residence
(No. 136, Nanchang Rd.)
15
8
2.0
Shida Rd. & Shuiyuan Rd. Intersection
(Shida Rd. & Shuiyuan Rd. Intersection (Southeast))
10
11
2.0
Xuzhou Rd. Hangzhou Rd. Intersection
(Xuzhou Rd. Sec. 1, Hangzhou S. Rd. Intersection (Northwest))
23
7
2.0
National Concert Hall
(Sec. 1, Xinyi Rd. (National Concert Hall Northwest))
17
5
2.0
National Central Library
(No. 20, Zhongshan S. Rd.)
11
25
2.0
MRT Xiaonanmen Sta. (Exit 1)
(Aiguo E. Rd. & Yanping S. Rd Intersection (Northwest))
26
20
2.0
MRT Xiaonanmen Sta. (Exit 2)
(No. 30-2, Aiguo West Rd.)
0
18
2.0
MRT C.K.S Memorial Hall Sta.(Exit 2)
(No. 10, Sec. 1, Roosevelt Rd.)
10
2
2.0
MRT C.K.S. Memorial Hall Sta. (Exit 3)
(No. 17, Jinhua St.)
36
0
2.0
MRT C.K.S. Memorial Hall Sta. (Exit 4)
(No. 5, Sec. 1, Roosevelt Rd.)
4
17
2.0
MRT C.K.S Memorial Hall Sta.(Exit.5)
(MRT C.K.S Memorial Hall Sta. (Exit.5) (West))
21
8
2.0
MRT C.K.S Memorial Hall Sta.(Exit 6)
(MRT C.K.S Memorial Hall Sta.(Exit.6) (North))
0
17
2.0
MRT Gongguan Sta. (Exit 1)
(No.68, Sec. 4, Roosevelt Rd.)
1
11
2.0
MRT Gongguan Sta. (Exit 4)
(No.48, Sec. 4, Roosevelt Rd.)
6
6
2.0
MRT Guting Sta. (Exit 2)
(No. 168, Sec. 2, Roosevelt Rd)
19
36
2.0
MRT Guting Sta. (Exit 7)
(No. 44, Sec. 2, Roosevelt Rd.)
8
4
2.0
MRT Guting Sta. (Exit 8)
(No. 13-1, Sec. 1, Heping W. Rd.)
6
9
2.0
MRT Guting Sta. (Exit 9)
(No. 100, Sec. 2, Roosevelt Rd)
3
17
2.0
MRT Ximen Sta (Exit 2)
(No. 59, Sec. 1, Zhonghua Rd.)
25
11
2.0
MRT Ximen Sta. (Exit 3)
(Sec. 1, Zhonghua Rd. & Baoqing Rd. Intersection (Southeast))
23
13
2.0
MRT Ximen Sta. (Exit 5)
(MRT Ximen Sta. (Exit 5) (South))
29
1
2.0
MRT Zhongxiao Xinsheng Sta.(Exit.1)
(MRT Zhongxiao Xinsheng Sta.(Exit.1))
0
19
2.0
MRT Zhongxiao Xinsheng Sta.(Exit.2)
(No. 132, Sec. 2, Jhongsiao E. Rd. (East))
15
17
2.0
MRT Zhongxiao Xinsheng Sta.(Exit.5)
(No. 56, Sec. 1, Xinsheng S. Rd.)
4
9
2.0
MRT Shandao Temple Sta (Exit 1)
(No. 7, Sec. 1, Zhongxiao E. Rd.)
29
17
2.0
MRT Shandao Temple Sta (Exit 3)
(No. 21, Linsen S. Rd. (South))
9
11
2.0
MRT Shandao Temple Sta. (Exit 3) (Zhongxiao E. Rd.)
(Sec. 1, Zhongxiao E. Rd. & Linsen S. Rd. Intersection)
12
19
2.0
MRT Shandao Temple Sta. (Exit 5)
(No. 138, Sec. 1, ZhongXiao E. Rd.)
13
18
2.0
MRT NTU Hospital Sta. (Exit. 1)
(Gongyuan Rd. & Changde St. Intersection (West))
12
7
2.0
MRT NTU Hospital Sta. (Exit 4)
(No. 1, Changde St. (Gongyuan Rd))
48
12
2.0
MRT Taipei Main Sta.(Exit M2)
(No. 168, Sec. 1, Civic Blvd.)
16
4
2.0
MRT Taipower Building Sta. (Exit 1)
(Sec. 1, Xinhai Rd & Sec. 3, Roosevelt Rd (South))
17
17
2.0
MRT Taipower Building Sta. (Exit 4)
(Shida Rd & Sec. 3, Roosevelt Rd (West))
11
2
2.0
MRT Taipower Building Sta. (Exit 5)
(No. 126, Sec. 3, Roosevelt Rd)
13
1
2.0
Shaoxing St. & Xuzhou Rd. Intersection
(Shaoxing S. St. & Xuzhou Rd. Intersection (Southeast))
17
1
2.0
Jyuguang Rd. & Dapu St. Intersection
(Jyuguang Rd. & Dapu St. Intersection (Northeast))
27
5
2.0
Juguang Rd & Sec. 2, Heping W. Rd Intersection
(No. 2, Juguang Rd.)
14
6
2.0
Taipei Botanical Garden
(No. 100, Sec. 2, Heping W. Rd.)
24
5
2.0
Huashan Park
(Civic Blvd. & Ln. 52, Sec. 1, Chang'an E Rd. Intersection)
10
9
2.0
Huashan 1914 Creative Park
(No. 41, Sec. 2, Zhongxiao E. Rd.)
13
26
2.0
Ln. 37, ZhaoAn St.
(No. 43, ZhaoAn St.)
13
2
2.0
Postal Museum
(No. 45, Sec. 2, Chongqing S. Rd.)
7
17
2.0
NTU ShuiYuan Dorms(A)
(Aly. 2, Ln. 60, Sec. 3, Tingzhou Rd. Dorms A(North))
21
16
2.0
NTU ShuiYuan Dorms(B)
(Aly. 2, Ln. 60, Sec. 3, Tingzhou Rd. Dorms B(North))
6
24
2.0
NTU ShuiYuan HsiuChi House
(No.16-1, Siyuan St.)
6
12
2.0
NTU Complex for Research Excellence
(NTU Prince House Chang Hsing Dorms C(South))
2
30
2.0
NTU Archives
(NTU Archives(Northeast))
2
8
2.0
National Taiwan University Children's Hospital
(No. 8, Zhongshan S. Rd. (Qingdao W. Rd.))
2
20
2.0
University of Taipei Boai Campus
(No. 1, Aiguo W. Rd.)
43
38
2.0
Dr. Sun Yat-Sen Memorial House (Sun Yat-sen Park)
(No. 46, Sec. 1, Zhongshan N. Rd. (North))
10
21
2.0
Taipei First Girls High School
(No. 165, Sec. 1, Chongqing S. Rd.)
6
11
2.0
Taipei Water Department
(No.1, Siyuan St. (East))
2
18
2.0
Taiwan Literature Base
(No. 10, Ln. 53, Qidong St.)
4
19
2.0
Yingpulixiao Park
(No. 135, Sec. 2, Tingzhou Rd. (Opposite))
5
20
2.0
Yingqiao Park
(No. 110, Sec. 1, Heping W. Rd.)
12
3
2.0
Ying-Qiao Elementary School
(No. 32, Quanzhou St. (Opposite))
23
18
2.0
LongKou Market
(No. 232, Sec. 1, Tingzhou Rd. (Opposite))
3
11
2.0
Longxing Community Center
(No. 131, Sanyuan St.)
15
6
2.0
Jinan Rd & Shaoxing S. St Intersection
(Jinan Rd & Shaoxing S. St Intersection. (Southeast))
31
8
2.0
Ln. 8, Sec. 2, Jinan Rd.
(No. 6-1, Ln. 8, Sec. 2, Jinan Rd. (Opposite))
9
5
2.0
Taipei City Hospital Heping Branch
(No. 33, Sec. 2, Zhonghua Rd.)
3
29
2.0
Sec. 3, Roosevelt Rd & Jinmen St Intersection
(No. 2, Sec. 3, Roosevelt Rd Intersection)
10
5
2.0
Ln.6, Sec.2, Roosevelt Rd.
(Ln. 6, Sec. 2, Roosevelt Rd. Intersection)
9
5
2.0
Roosevelt Rd. & Ningbo E. St. Intersection
(Sec. 1, Roosevelt Rd. & Ningbo E. St. Intersection (Southeast))
26
0
2.0
Baoqing Rd & Bo'ai Rd Intersection
(No. 162, Bo'ai Rd.)
35
12
2.0
Treasure Hill Guanyin Temple
(No. 23, Ln. 230, Sec. 3, Tingzhou Rd.)
8
15
2.0